UAB VILIMED KOKYBĖS POLITIKA

„VILIMED“ siekia patenkinti savo klientus tiekdama aukštos kokybės produktus.
Tai pasiekiama efektyviai laikantis standarto EN ISO 13485 ir kitų susijusių taisyklių. Šios taisyklės pateiktos, kaip aiškūs tikslai, kuriuos vadovybė reguliariai peržiūri ir pristato visiems darbuotojams.

Pagrindiniai įmonės kokybės tikslai bus:
– Laiku pristatykite aukštos kokybės produktus savo klientams;
– Sukurti organizaciją, kurioje darbuotojai bus tinkamai apmokyti tiekti rinkai gyvenimo kokybę gerinančius produktus;
– Tobulinti organizaciją, kad ji vystytųsi naudodama naująsias technologijas;
– Kurti pasaulinio masto medicinos prietaisų sprendimus;
– Aiškiai komunikuoti ir peržiūrėti kokybės politiką organizacijoje, kad įmonės kuriama produkcija atitiktų aukščiausius reikalavimus.

Aiškumo dėlei, ši kokybės politika viešai prieinama visoje organizacijoje.

Vadovybė reguliariai peržiūri Kokybės politiką, kad patvirtintų tinkamumą jos organizacijai.

Diegdami kokybės vadybos sistemą, atitinkančią EN ISO 13485 standartą, mes rūpinamės jos efektyvumu, užtikriname teisinių ir kitų reikalavimų laikymąsi. Esame lankstūs dėl nuolat kintančios aplinkos, visada vertindami pasiekimus, peržiūrėdami politiką ir tikslus. Mūsų darbuotojai dalyvauja kokybės valdymo procesuose. Jie nuolat informuojami apie organizacijos ketinimus.

Direktorius Mantas Venslauskas

Technologijų direktorius Edvinas Litvinas