UAB VILIMED KOKYBĖS POLITIKA

VILIMED yra tvirtai pasiryžusi tenkinti savo brangių klientų poreikius, teikdama aukščiausios kokybės produktą – terapinį prietaisą drebėjimui mažinti (VILIM ball, HABEO).
Šio tikslo siekiame griežtai laikydamiesi EN ISO 13485 standarto ir kitų susijusių taisyklių bei nuolat tobulindami jų laikymąsi. Mūsų vadovų komanda reguliariai peržiūri aiškius ir aiškiai apibrėžtus tikslus, apie kuriuos išsamiai informuojami visi darbuotojai.

Pagrindiniai mūsų kokybės tikslai yra šie:
– Užtikrinti savalaikį aukštos kokybės produktų pristatymą mūsų klientams, įskaitant novatoriškų sprendimų diegimą.
– Puoselėti organizacinę kultūrą, kurioje darbuotojai būtų sistemingai mokomi tiekti produktus, gerinančius gyvenimo kokybę.
– Nuolat tobulinti savo organizaciją, kad išliktume besivystančių technologijų priešakyje.
– Pasaulinio masto medicinos prietaisų sprendimų pradininkai.
– Palaikyti skaidrų bendravimą ir reguliariai peržiūrėti mūsų kokybės politiką visoje organizacijoje, siekiant užtikrinti jos suderinamumą su mūsų gaminių rezultatais.

Teikiame pirmenybę skaidriam bendravimui, šią Kokybės politiką matomoje vietoje skelbdami visoje savo organizacijoje. Mūsų vadovų komanda kruopščiai peržiūri šią politiką, kad įsitikintų, jog ji nuolat aktuali ir atitinka mūsų organizacijos tikslus.
Griežtai diegdami kokybės vadybos sistemą pagal EN ISO 13485 standartą, aktyviai valdome savo įmonės veiklos efektyvumą, palaikome produktų saugą ir užtikriname griežtą visų teisinių ir reguliavimo reikalavimų laikymąsi. Pripažįstame nuolat besikeičiančią veiklos aplinką ir išliekame lankstūs, aktyviai įtraukdami visus darbuotojus į kokybės valdymo procesą. Kartu nuolat vertiname savo pasiekimus, nes peržiūrime savo politiką ir tikslus, užtikrindami, kad mūsų darbuotojai būtų gerai informuoti apie svarbiausius organizacijos ketinimus.

 

Direktorius Mantas Venslauskas

Technologijų direktorius Edvinas Litvinas

MasterCard VISA