Esencialinio tremoro simptomų mažinimas

Tyrimų rezultatai rodo, kad VILIM ball prietaisas gali veiksmingai sumažinti rankų drebėjimą. Tokį poveikį galima įrodyti įvairiais būdais. Vienas populiariausių – Archimedo spiralės piešinys. Lygus, glotnus piešinys reiškia, kad žmogus neturi jokių rankų drebėjimo simptomų. Šokinėjantis, aštrus ir triukšmingas brėžinys gali reikšti, kad asmuo turi rankų drebėjimą. Toks metodas buvo naudojamas viename iš mūsų tyrimų. Rezultatai buvo teigiami – VILIM ball prietaisas spiralinius piešinius daro lygesnius ir taisyklingesnius. Kitaip tariant, prietaisas sumažina rankos drebėjimą. Toliau pateiktas paveikslėlis iliustruoja šio konkretaus tyrimo rezultatus. Iliiustracijoje efektyvumas yra savaime suprantamas.

Tremor treatment with VilimBall

Klinikiniai tyrimai

Šiuo metu yra paskelbti bent 2 klinikiniai tyrimai, susiję su VILIM ball prietaisu. Veiksmingumo tyrimas Nr. 1- atsitiktinių imčių kontroliuojamas tyrimas, skirtas prietaiso veiksmingumui įvertinti. Atsitiktine tvarka buvo atrinkta 17 tiriamųjų, kuriems diagnozuotas esencialinis tremoras. Kiekvienam pacientui VILIM ball terapija buvo atliekama dominuojančia ranka. Surinkti duomenys buvo filtruojami, siekiant įvertinti 4-12 Hz diapazoną, kuris yra rankų drebėjimo dažnis, kai diagnozuotas esencialinis tremoras. Rezultatai: 13 iš 17 pacientų po terapijos sumažėjo rankų drebėjimas. Tyrimo išvadose teigiama, kad drebulys vidutiniškai sumažėjo 56 %. Siekiant pašalinti galimą placebo poveikį, kitai pacientų grupei (N = 15) ta pati procedūra buvo atlikta su netikru prietaisu (apsimestinė grupė). Padaryta išvada, kad netikras prietaisas nebuvo veiksmingas, palyginti su VILIM kamuoliuku.

VilimBall efficiency with tremor reduction

Išsami informacija apie šį tyrimą pateikiama leidinyje “Vietinė vibracinė terapija esencialiniam tremorui mažinti: klinikinis tyrimas “*.

*Abramavičius, Silvijus; Venslauskas, Mantas; Vaitkus, Antanas; Gudžiūnas, Vaidotas; Laucius, Ovidijus; Stankevičius, Edgaras. Local vibrational therapy for essential tremor reduction: a clinical study // Medicina. Basel : MDPI AG. ISSN 1010-660X. eISSN 1648-9144. 2020, vol. 56, iss. 10, art. no. 552, p. 1-9. DOI: 10.3390/medicina56100552.

Hand tremor strength after using VilimBall

Antrasis VILIM ball veiksmingumo tyrimas buvo atliktas su pacientais, sergančiais Esencialiniu tremoru ir Parkinsono liga. Iš viso tyrime dalyvavo 50 pacientų, kurių vidutinis amžius buvo 66,9 metų (30 pacientų, sergančių Esencialiniu tremoru, ir 20 pacientų, sergančių Parkinsono liga). Pirminis veiksmingumo rodiklis buvo pacientų pranešami rezultatai, pagrįsti telefoniniu klausimynu. Antrinis rezultatas buvo nepageidaujamų reiškinių pasireiškimas. 46 pacientai pranešė apie drebėjimo simptomų ir funkcijos pagerėjimą. 4 pacientai (2 PD ir 2 ET) pranešė apie nepakankamą poveikį drebėjimo simptomų ir funkcijų atžvilgiu. Pacientai VILIM kamuoliuką naudojo 7,63 mėnesio. 38 pacientai galėjo pranešti apie pagerėjusios funkcijos trukmę, kuri buvo 90,79 minutės. Dar 4 pacientai atsisakė dalyvauti tyrime, nes per dviejų savaičių pradinį testavimo etapą drebulys nepagerėjo. Šiame tyrime dalyvavę pacientai nepranešė apie jokius nepageidaujamus reiškinius.

Šie rezultatai įrodo, kad VILIM kamuoliukų terapija yra veiksminga ir gali sumažinti rankų drebėjimo simptomus. Tolesni tyrimai bus skirti prietaiso veiksmingumui optimizuoti.

Tremor reduction using Vilim ball

Tyrimai po pateikimo į rinką

Visiems prietaisą įsigijusiems ir nuo 2 savaičių iki 2 metų jį naudojusiems klientams periodiškai siunčiamas klausimynas. Šia veikla siekiama surinkti reęalaus pasaulio duomenų apie tai, kaip prietaisas veikia. Apdorodami apklausos rezultatus, gauname informaciją apie prietaiso veiksmingumo lygį ir kaip jis kinta trumpais ir ilgais laikotarpiais.

2023 m. apklausėme 35 klientus, kurių vidutinis amžius buvo 67 metai, o vidutinis VILIM kamuolio naudojimo laikas – 1,88 mėnesio. Dauguma respondentų buvo pacientai, sergantys esencialiniu tremoru (ET), tačiau 25,7 % klientų buvo sergantys Parkinsono liga (PD). Simptomų pagerėjimą pastebėjo 82,86 % pacientų. Vidutinis pagerėjimo laikas buvo 67,35 minutės. Reikšmingo ryšio tarp prietaiso naudojimo laiko ir veiksmingumo statistikos nebuvo. Padaryta išvada, kad reikšmingų skirtumų tarp klausimyno ir klinikinių tyrimų rezultatų nebuvo. Tačiau norint padaryti tvirtas išvadas, reikia daugiau realaus pasaulio duomenų.

Didelis atvejų skaičius, kai prietaisas naudojamas ne Esencialiniam tremorui (25,7 %) rodo, kad reikia ištirti prietaiso poveikį kitiems drebuliams, ypač parkinsoniškiems. Pakanka informavimo apie numatomą naudojimą ženklinimo, rinkodaros ar informaciniais kanalais. Tačiau neformalaus bendravimo su klientais metu pastebėta, kad klientai, kurie prietaisus naudoja ne pagal paskirtį, paprastai žino, kad prietaisas skirtas tik esencialiniam drebuliui gydyti. Tačiau turimi sprendimai, pavyzdžiui, Parkinsono drebėjimui gydyti, nėra veiksmingi, todėl pacientai linkę ieškoti pagalbos kitais būdais, įskaitant VILIM rutulį. Šiuo metu atliekama daugiau klinikinių tyrimų dėl VILIM kamuolio terapijos poveikio Parkinsono drebėjimui.

Kiti tyrimai

Kitų panašių tyrimų duomenimis, vibracinė terapija gali sumažinti Parkinsono ligos rankų drebėjimą ir sustingimą atitinkamai 25 % ir 24 %. (Haas, 2006). Taip pat King ir kiti (2009) nustatė, kad vibracinė terapija gali reikšmingai sumažinti rigidiškumą ir drebulį. Jų pradinio tyrimo rezultatai patvirtina vibroterapiją kaip nefarmakologinę gydymo alternatyvą.

Grupė mokslininkų atliko viso kūno vibroterapijos ir pratimų derinio tyrimą. Pastebėta, kad tokia terapija suteikia trumpalaikę naudą žmogaus motorinei sistemai, laikysenai ir kasdienei veiklai (Edmonston , 2016).

Heiko (2009) ir kiti autoriai nustatė, kad viso kūno vibroterapija reikšmingai sumažina rankų drebėjimą ir sustingimą, taip pat žingsnių ilgį ir ėjimo greitį.

MasterCard VISA