Vilimed, UAB PRIVATUMO POLITIKA

Vilimed, UAB PRIVATUMO POLITIKA

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums, interneto svetainės www.vilim.lt, www.vilimed.com, www.vilimball.com  (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Vilimed“, (toliau – Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų biure, Interneto svetainėje, naujienlaiškių prenumeratos skiltyje, UAB „Vilimed“ socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos UAB „Vilimed“ gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes valdome/tvarkome?

 • Potencialių UAB „Vilimed“ darbuotojų duomenys, pateikiami darbuotojų CV, kvalifikacijos pažymėjimuose ir atestatuose
 • UAB „Vilimed“ darbuotojų duomenys, susiję su jų įdarbinimu, darbo užmokesčio mokėjimu bei funkcijų ir pareigų įgyvendinimu UAB „Vilimed“
 • Suinteresuotųjų šalių (fizinių asmenų) duomenys, gaunami tarpusavio sutarčių pagrindu/ suinteresuotųjų šalių duomenys registruojantis internetu arba užsakant bet kurį UAB “Vilimed” produktą ar paslaugą.
 • Suinteresuotųjų šalių duomenys, kai yra peržiūrima mūsų svetainė naudojant savo naršyklės slapukus.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

 • Įdarbinimo. Tvarkomi duomenys: Vardas, pavardė; Gyv. Vietos adresas; Gimimo data; Asmeninis telefono numeris, el. pašto adresas; Diplomai, pažymėjimai (kopijos).
 • Personalo duomenys vidaus administravimo tikslais. Tvarkomi duomenys: Vardas, pavardė; Asmens kodas; Gyv. Vietos adresas; Gimimo data; Paso/asmens tapatybės kortelės duomenys (kopija); Banko sąskaitos numeris; Atlyginimo dydis; Socialinio draudimo numeris; Asmeninis telefono numeris, el. pašto adresas; Informacija apie šeiminę padėtį; Santuokos/ištuokos liudijimas (kopija); Diplomai, pažymėjimai (kopijos); Mirties liudijimas (kopija); Teismo sprendimai; Neįgalumo pažyma; Vaiko (-ų) vardas ir pavardė; Asmens sveikatos knygelės.
 • Tiekėjų/ pirkėjų – fizinių asmenų – duomenys sudarytų sutarčių vykdymo tikslais, produkto pristatymo tikslais. Tvarkomi duomenys: Vardas, pavardė; Asmens kodas; Gyv. Vietos adresas; Gimimo data; Paso/asmens tapatybės kortelės duomenys (kopija); Asmeninis telefono numeris, el. pašto adresas; Pirkimų/ tiekimų istorija.
 • Pardavimo internetu ir popardaviminio klientų aptarnavimo. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; adresas; elektroninio pašto adresas; telefono numeris. Šie duomenys saugomi 5 metus nuo kliento paskutinio prisijungimo prie internetinės svetainės ar užsakymo atlikimo. Duomenų saugojimo terminas 3 metai taikomas tais atvejais, kai Klientas užsako paslaugas UAB „Vilimed”, tačiau jų neapmoka.
 • Kliento paskyros sukūrimo ir administravimo. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas, kliento sukurtas slaptažodis, su kliento sutikimu pateikti kiti asmens duomenys, susiję su meno kūrinio pirkimu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo. Duomenų saugojimo terminas 3 metai taikomas tais atvejais, kai Klientas užsako paslaugas UAB „Vilimed”, tačiau jų neapmoka.
 • Tiesioginės rinkodaros. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį (“Užsisakykite naujienlaiškį”) varnele. Nepažymėjus nurodyto langelio, asmens duomenys rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. Klientas turi teisę savo sutikimą bet kada atšaukti, paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename UAB „Vilimed” siunčiamame elektroniniame laiške, taip pat susisiekus su UAB „Vilimed” elektroniniu paštu arba telefonu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.

Sutikimo sąlygos

 • Potencialūs UAB „Vilimed“ darbuotojai, pateikdami savo CV, kvalifikacijos pažymėjimus, atestatus, laisva forma pateikia sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Vilimed“) įdarbinimo tikslais. Jei kartu su dokumentais sutikimas nepateiktas, UAB „Vilimed“ asmuo, atsakingas už įdarbinimo procesą, paprašo pateikti sutikimą elektroniniu paštu/ kitomis potencialiam darbuotojui prieinamomis priemonėmis.
 • UAB „Vilimed“ darbuotojai, pasirašydami darbo sutartis, duoda sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Vilimed“) teisiniais, personalo, administravimo ir valdymo tikslais, o taip pat įmonės įvaizdžio gerinimo tikslais, įskaitant sutikimą dėl ypatingų asmens duomenų, susijusių su darbuotoju tvarkymo, įskaitant, kiek tinkama: informacijos apie fizinę ar psichinę sveikatą, siekiant stebėti laikinąjį nedarbingumą ir priimti sprendimus užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą; informacijos, susijusios su bet kokiu baudžiamuoju procesu, kuriame darbuotojas dalyvauja, draudimo tikslais ir siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų ir įsipareigojimų trečiosioms šalims; kontaktinės informacijos nenumatytiems atvejams; bankinės ir darbo užmokesčio informacijos.
 • Suinteresuotųjų šalių/ fizinių asmenų-klientų sutikimas naudoti asmens duomenis sutarčių vykdymo tikslais (kai viena iš sutarties šalių – fizinis asmuo) gali būti įtrauktas į tarpusavio sutartį arba pateikiamas atskiru dokumentu, kuris traktuojamas kaip neatskiriamas sutarties priedas.
 • kad pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo pardavėjo el. parduotuvėje tikslu  įtrauktas į “Pirkimo ir grąžinimo sąlygas”.  
 • Suinteresuotųjų šalių sutikimas naudoti slapukus bei tiesioginės rinkodaros tikslais suteikiamas apsilankius UAB “Vilimed” svetainėjė.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą: sutikimo atšaukimo sąlygos aprašytos darbo sutarties priede dalyje „Asmens duomenys“ / tarpusavio sutartyje su fiziniu asmeniu, kai sudaroma ne darbo, o paslaugų teikimo sutartis ar produktų pardavimo sutartis, kai pirkėjai – fiziniai asmenys / potencialus darbuotojas apie atšaukimo sąlygas informuojamas elektroniniu paštu nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

UAB “Vilimed” interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:


Slapukų tipų aprašymai:

 • Būtinas: būtini slapukai yra labai svarbūs norint, kad svetainė tinkamai veiktų. Šie slapukai anonimiškai užtikrina pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo funkcijas.
 • Analitinis / Statistinis: analitiniai arba statistiniai slapukai naudojami norint suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine anonimiškai renkant ir pranešant informaciją. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.
 • Funkcinis: funkciniai slapukai padeda atlikti tam tikras funkcijas, pvz., dalintis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.
 • Rinkodarinis: rinkodariniai slapukai naudojami norint stebėti lankytojus visose svetainėse. Siekiama rodyti skelbimus, kurie yra aktualūs ir patrauklūs atskiram vartotojui, taigi vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Jei norite valdyti slapukus, apsilankykite Slapukų nustatymai.

Slapuko pavadinimasPriskiriamasPaskirtisGaliojimo laikas
__cfruidBūtinasŠis slapukas yra “Cloudflare” teikiamų paslaugų, įskaitant apkrovos balansavimą, svetainės turinio pristatymą ir DNS ryšio aptarnavimą svetainių operatoriams, dalis.Sesija
__sharethis_cookie_test_BūtinasŠis slapukas nustato, ar naršyklė priima slapukus.Sesija
__zlcidBūtinasŠis slapukas reikalingas, kad svetainėje veiktų pokalbių langelio funkcija.Sesija
__zlcstoreBūtinasThis cookie is necessary for the chat-box function on the website to function.Pastovus
grecaptchaBūtinasŠis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga interneto svetainei, kad ji galėtų pateikti teisingas ataskaitas apie naudojimąsi savo svetaine.180 dienų
rc::aBūtinasŠis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga interneto svetainei, kad ji galėtų pateikti teisingas ataskaitas apie naudojimąsi savo svetaine.Pastovus
rc::bBūtinasŠis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti.Sesija
rc::cBūtinasŠis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti.Sesija
test_cookieBūtinasNaudojamas patikrinti, ar naudotojo naršyklė palaiko slapukus.1 diena
wc_cart_hash_#BūtinasUnikalus identifikatorius, priskirtas kiekvienam krepšeliui. Jis padeda sekti, kurios prekės yra krepšelyje, taip pat leidžia klientams atnaujinti apsipirkimo sesiją, jei jie netyčia uždaro naršyklę ar skirtuką.Pastovus
wc_fragments_#BūtinasUnikalus identifikatorius, priskirtas kiekvienam krepšeliui. Jis padeda sekti, kurios prekės yra krepšelyje, taip pat leidžia klientams atnaujinti apsipirkimo sesiją, jei jie netyčia uždaro naršyklę ar skirtuką.Sesija
ZD-suidBūtinasUnikalus identifikatorius, identifikuojantis naudotojo sesiją.Pastovus
pll_languageFunkcinisŠis slapukas naudojamas lankytojo pageidaujamai kalbai nustatyti ir, jei įmanoma, atitinkamai nustato kalbą svetainėje.1 metai
pll_languageFunkcinisNustato lankytojo pageidaujamą kalbą. Leidžia svetainei nustatyti pageidaujamą kalbą lankytojui vėl įėjus į svetainę.Sesija
ZD-storeFunkcinisRegistruoja, ar svetainės naudotojui buvo parodytas savitarnos asistentas “Zen desk Answer Bot”.Pastovus
_gaAnalitinis / StatistinisRegistruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.2 metai
_gatAnalitinis / Statistinis“Google Analytics” naudojama užklausų greičiui riboti.1 diena
_gidAnalitinis / StatistinisRegistruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.1 diena
ZD-buidAnalitinis / StatistinisUnikalus identifikatorius, identifikuojantis naudotoją pasikartojančių apsilankymų metu.Pastovus
__zlcmidRinkodarinisIšsaugo naudotojų būsenas visose puslapio užklausose.1 metai
_gcl_auRinkodarinisNaudoja “Google AdSense”, norėdama eksperimentuoti su reklamos efektyvumu jų paslaugas naudojančiose svetainėse.3 mėnesiai
ads/ga-audiencesRinkodarinisNaudojamas nustatyti, ar naudotojas ketina palikti puslapį judindamas žymeklį. Tai leidžia svetainei įjungti tam tikrus iššokančius langus, kad naudotojas liktų svetainėje arba taptų klientu.Sesija
IDERinkodarinisNaudoja “Google DoubleClick”, kad užregistruotų ir praneštų apie svetainės naudotojo veiksmus peržiūrėjus arba spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti naudotojui tikslinius skelbimus.1 metai
zte#RinkodarinisIšsaugo “Zopim Live Chat” ID, pagal kurį atpažįstamas įrenginys tarp apsilankymų pokalbių sesijos metu.Sesija

 Tinklalapio apsauga

Duomenys, kuriuos mums pateikiate, yra saugomi naudojant „SSL“ (Secure Socket Layer) technologijas. „SSL“ – tai standartinis asmens duomenų ir kredito kortelių duomenų kodavimo metodas, užtikrinantis, kad jie bus saugiai perduoti internetu.

Svetainės stebėjimas

UAB „Vilimed” naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos panaudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės klientų informacijos.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones? Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

 • tinkle „Facebook“ vardu: „VILIM ball“, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • tinkle „LinkedIn“ vardu: „Vilimed“, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/.
 • tinkle „Instagram“ vardu: „vilim_ball“, kurio Privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.instagram.com/.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

 • Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.
 • Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas rašytine sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės. Toje sutartyje nustatoma, kad duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma duomenų tvarkytojui; tokiu atveju duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį reikalavimą duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.
 • UAB „Vilimed” įsipareigoja neperduoti ar kitokiu būdu neatskleisti jam pateiktų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra asmens sutikimas; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką; jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti; kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Kokios yra Jūsų teisės?

 • susipažinti su duomenimis: gauti iš duomenų valdytojo patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija.
 • reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis: duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis; reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys
 • reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“)
 • apriboti duomenų tvarkymą
 • į duomenų perkeliamumą (turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma
 • nesutikti, kad su duomenų subjektu susiję duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

 • Detali informacija apie duomenų subjekto teises pateikiama čia: https://vilimed.com/wp-content/uploads/2023/02/Duomenu-subjektu-teises_www_istrauka.pdf .
 • Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:
 • elektroniniu paštu info@vilimed.com
 • siųsdami paštu adresu K. Baršausko g. 59B, Kaunas, LT-51423, Lietuva;
 • atvykę į UAB „Vilimed“ biurą, adresu K. Baršausko g. 59B, Kaunas, LT-51423, Lietuva.
 • Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises, turi pateikti UAB „Vilimed“ rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Prašymo forma: https://vilimed.com/wp-content/uploads/2023/02/Prasymas-igyvendinti-duomenu-subjekto-teise_LT.pdf

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 • jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

 • Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.
 • Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2023-01-31.

MasterCard VISA